PZ Fotokonst          

© Konstfoto & Fotokonst                       Stå upp mot ondskans personlighetsdrag!    

 

                               English

ondskans personlighetsdrag!
 
Visserligen är denna text vit och skriven mot en svart bakgrund. Tro för den skull inte att jag målar världen i svart eller vitt för att göra en komplex värld enkel. En sak är jag dock helt säker på och det är att vi människor mår som bäst i kärleksfulla miljöer där vi är älskade, får vara fria och har möjlighet att skapa och påverka vår egen framtid.
 
Fotokonst - Konstfotol - Fine art photo - Abstract photography
 
Vi lever i en tid när demokratiska grundläggande rättigheter på ett smygande dolt sätt allt mer naggas  i kanten. Sakta men säkert tillåts en viss typ av människor att ta ett allt fastare grepp över våra liv. Medborgliga rättigheter inskränks inte bara genom lagar och förordningar utan även genom avregleringar där det fria ordet tystas genom otidsenliga sekretessförbindelser. Det fria ordet kan på ett skamlöst sätt avtalas bort i fria demokratiska stater som på många sätt liknar odemokratiska staters censur. Vill vi verkligen leva i demokratiska kulissbyggen som är vackra på utsidan och som stinker av dolda orättvisor på insidan? 
 
Det är på tiden att vi inser vilka beteendemönster som i  stort och smått skadar oss alla, jordens klimat och som i alla tider har härskat och sökt nya maktbaser med ett enda syfte.......att gynna sig själva på andras bekostnad och njuta över att känna makt! 
 
Jag är självklart för fria marknader men är samtidigt inte så naiv att jag tror på att tillgång, efterfrågan och mänskliga grundläggande behov kan lösa ekonomiska, sociala och globala problem av sig självt bara för att marknadskrafterna släpps oreglerat fria. Vi människor är inte tillräckligt utvecklade som tänkande, reflekterande ansvarsfulla varelser ännu för att tygla våra uråldriga instinkter. Faktum är att allt för många av oss är rovgiriga och simpla till vår natur och så länge vi inte orkar reflektera över vem och vilka vi egentligen är samt vilka konsekvenser vårt självcentrerade agerande får så ser mänsklighetens framtid allt mer dyster ut ur ett globalt perspektiv.
 
Komplexa mönster kan ibland uppstå ur enkla drivkrafter och när du läser detta är det utifrån vad som orsakar, vem och vilka som driver oss in i ohållbara destruktiva mönster som texten skall läsas. Ondska eller godhet utgår enligt min mening ifrån hur vi tillåter eller förhindrar oss själva och andra att använda vår skaparkraft till att vara fria och kärleksfulla i vår strävan att leva, överleva och existera tillsammans.
 
Det kanske låter som simpla floskler men läs vidare och tänk över vem du är och vilka slags människor som du har i din närhet, vad som driver dig och andra. Börja skapa förändring inifrån och ut!
 
Fotokonst - Konstfoto - Fine art photo - Konstfotografi
 
Kreativitet, frihet och kärlek är heliga fundament som inte inbördes får kränka varandra eller användas för att hämma andra deras rätt till dessa tre gåvor i livet. Frihet, kärlek och kreativitet står för det som är värt att leva för och de som kränker dessa tre livsbejakande fundament definierar jag som motsatsen till goda.
 
De som kränker, utnyttjar eller förhindrar andra människor deras rätt till att vara fria, kärleksfulla och kreativa livsbejakande människor är för mig mer eller mindre ondskefulla i olika grad. Att fjärma sig från dessa tre heliga fundament och dessutom begränsa andra deras rätt till kärlek, frihet och kreativitet är enligt min mening ondska per definition.
 
Prova gärna denna tes fram och tillbaka.........se om den håller.
 
Självdestruktivitet är inte ondska utan handlar mer om själsliga våndor, t.ex. känslor av ofullkomlighet. När dessa känslor av ofullkomlighet manifesteras i uttryck som begränsar andra deras frihet, kreativitet och kärlek så övergår ofullkomligheten till ondska. Det är på detta sätt som ondskan ofta helt obegripligt går i arv från förövare till offer.
 
Fotokonst - Konstfoto - Fine art photography - violence - Good and evil.
 
De som blivit kränkta börjar allt för ofta att kränka andra p.g.a. sina egna inre trasigheter och sina inre behov av att känna sig större än sina mönster av små rädda känslor! Andra människor blir till måttstockar att jämföra sig emot, hävstänger att använda sig av för att uppleva den storhet som de tror ska frigöra dem från den förhatliga känslan av att vara liten, värdelös och rädd.
 
Det enklaste sättet att slippa känna sig liten i förhållande till sin omgivning är att förminska andra människor och därigenom göra sig själv större. De fegaste ger sig alltid på de svagaste och försvarslösa. Om det inte räcker för att känna sig större så börjar de jaga makt. Genom att skapa sig en maktposition och agera utifrån denna maktposition så blir det betydligt lättare att göra sig större än de som man annars inte skulle rå på.
 
Tänk på att väldigt många maktmänniskor har jagats av sina inre rädslor för att komma till de positioner de besitter. Att utmana sig själv och växa som människa är stort, men att leva på en känsla av storhet genom att trycka ned andra och utnyttja sin auktoritära ställning för att härska är det tydligaste tecknet på att människan bakom den tuffa ledarfasaden är en rädd liten skräckslagen människa på flykt från sin inre litenhet.
 
Fine art photo - Fotokonst - Konstfoto
 
Små rädda människor med maktambitioner döljer nästan alltid sina personlighetsdrag bakom självsäkra handlingskraftiga grandiosa fasader. Innerst inne går de runt och är livrädda för att bli avslöjade som små rädda varelser. De klarar inte av att bli ifrågasatta eller utmanade utan att deras behärskade eller besinningslösa vrede väcks. Meningsmotståndare ska bekämpas marginaliseras och röjas undan på ett eller annat sätt.
 
Tydligast är detta i de kriminellas värld eller i skurkstater men det är även ett reaktionsmönster hos vanliga människor som inte erkänner sina personliga brister och enbart känner egenvärde genom statusjakt där de gör sig större än andra människor genom att söka plattformar av status och makt.
 
Tyvärr är dessa mänskliga mönster närvarande i lika hög grad i demokratiska stater som i diktaturer men till skillnad från skurkstater så tillåts inte maktmissbruket blomma ut i öppen dager p.g.a grundlagar och förordningar som slår vakt om medborgarnas demokratiska rättigheter. Om dessa lagar urholkas så att det blir lättare att kränka vårt integritetsskydd och begå övergrepp mot oss medborgare så tas våra demokratiska rättigheter till gisslan av elitistiska maktfullkomliga människor som aldrig själva skulle finna sig i att bli behandlade på samma sätt. 
 
Att urholka demokratiska rättigheter för att demokratin är utsatt för yttre hot är att uppfylla och gå de hotfulla utpressarnas till mötes. Att gå dessa människor som hotar demokratiska rättigheter till mötes genom att urholka demokratiska rättigheter är ren idioti!
 
Så idiotiska och dumma är inte våra makthavare att de inte inser vad de gör och vilka konsekvenser det kommer att få. Vissa politikers agerandet handlar om att de inte kan motstå frestelsen att öka sin kontroll över folket när tillfället ändå ges. Det yttersta beviset för detta är att de folkvalda som ville rösta emot FRA-lagen inte tilläts följa sin demokratiska rätt att företräda sina väljare och rösta efter sin inre övertygelse. De som utsatte dessa folkvalda för yttre tryck och hot är inte vackra personligheter. Bevisligen hyser de inte respekt för demokratiska traditioner där de folkvalda ska ha fulla befogenheter att företräda sina väljare som kanske just röstat på dessa personer för att de i valrörelsen lovat att de i Riksdagen ska rösta emot ökad övervakning av folket.
 
What is evil - Dark Patterns - Fotokonst - Konstfoto - Fine art photography - Abstract photo   What is evil - Dark Patterns - Fotokonst - Konstfoto - Fine art photography - Abstract photo
 
Att det första förslaget till FRA-lag hade sådana brister att Säpo själva gick ut offentligt och varnade för framtida demokratiska konsekvenser, om svenska folket skulle rösta fram ett parti som av någon anledning vill börja övervaka på bred front och hur detta skulle kunna utföras utan demokratisk insyn, säger något om våra folkvaldas bristande kunskap och respekt för vad de själva är den yttersta garanten för. Hur kan man med gott samvete låta partipiskorna vina och hur kan detta få passera i stort sett obemärkt förbi? Visst, FRA-lagen korrigerades men likväl infördes den på ett smutsigt demokratiskt sätt som inte är värdigt Sverige.
 
Ondskans personlighetsmönster har alltid gått hand i hand med oss människor. Att kontrollera massorna har alltid legat i makthavarnas intresse och det enklaste sättet att få en grupp människor att göra gemensam sak mot något är att skrämma upp människor inför ett yttre hot. Kvällstidningar säljer extranummer på att exponera yttre hot och makthavare har sedan urminnes tider härskat genom skrämselpropaganda. En propaganda som alltjämt tillämpas i modern maktutövning med den skillnad att de nutida yttre hoten anpassats till den tid vi lever i.
 
Självklart är yttre hot reella och närvarande, men det blir inte lättare att upptäcka och utvärdera dessa hot när lögner och falska rykten sätts omlopp enbart för att maktfullkomliga agendor ska genomföras.
 
Fotokonst - ondskans personlighetsdrag - Konstfoto       Fotokonst - ondskans personlighetsdrag - Konstfoto
 
Storslagen litenhet är inte och har aldrig varit vackra personlighetsdrag. I dag klarar de flesta av att se vilken slags människa Hitler var, men på sin tid lyckades han driven av sina inre rädslor göra sig stor och förföra ett helt folk som även de ville uppleva storhet.......på andras bekostnad!
 
Rädslan för att bli avslöjad som en rädd liten energitjuv, som drivs av sina inre demoner och får kraft genom att härska över sin omgivning, skapar kontrollbehov. Känslan av att ha kontroll över situationer och skeenden skänker dessa människor en viss typ av sinnesfrid. 
 
Tyvärr struntar de totalt i vilka effekter detta kontrollbehov får på omgivningen. De blundar för sin trasighet men vet vad som får dem att känna sig hela. Maktfullkomligheten blir till en drog som måste levas för att slippa känna mindervärde igen. Ledarpositioner blir ofta dessa sinnesrubbade personers väg till hjälp genom självhjälp. Det sorgliga är att dessa människor i ledarpositioner i så hög grad kan påverka andra människors liv på ett negativt sätt.
 
Ofta är det just dessa personlighetstyper som kliver fram utan att tveka och tar över rodret när andra tvekar inför uppgiften p.g.a. ödmjukhet och insikter om vad ansvar egentligen innebär. Ofta bär dessa personer på en egen inre övertygelse om att de är bra ledare bara för att de utan att tveka är beredda att armbåga sig fram till en ledarposition. Om ledarskap endast skulle handla om att ta makten så skulle mänsklighetens framtid vara tryggad i alla kommande generationer. Tyvärr räcker det inte med att vinna maktkamper, makten ska även utövas!
 
Fotokonst - Fine art photo - Artistic photography - Landscape - Konstfoto
 
Man behöver inte vara forskare för att märka hur makt utövas. Faktum är att det räcker att ingå i vilken struktur som helst för att inse om man vistas i en god maktkultur eller i en cyniskt maktkultur där folk är beredda att kliva över lik för att nå sina mål.
 
Att skapa förutsättningar för människor att leva i goda kulturer i samhällen, familjer och på arbetsplatser är ytterst en ledarskapsfråga på hög som låg nivå.
 
Maktfullkomliga människor förstår inte fullt ut vad ledarskap egentligen innebär. Att det är en ansvarsfull uppgift som förpliktigar till föredömligt uppträdande där den främsta egenskapen är att vara duktig på att skapa goda miljöer för andra människor att växa och leva i. En ledares egentliga uppgift är att finnas till för andra, vara goda föredömen och inte bara existera för att gynna sig själva eller en liten maktelit på andras bekostnad.
 
Att på goda grunder få sin omgivning att växa är att växa som ledare!
 
Många människor tvingas lida p.g.a. maktfullkomlighet i deras närhet, i familjen, på jobbet eller i staten och i värsta fall i privatlivet, på jobbet och i staten samtidigt. Tänk på att aldrig få uppleva fullkomligheten i kärlekens, skapandets eller frihetens kraft, att tvingas stå ut med människor som förvägrar dig rätten till livets goda fundament och som ständigt försöker förminska dig. Vad blir det av dig då? 
 
Rädda människor besitter ofta det största behovet av att känna sig starka. Är det inte så att rädslor förvirrar, gör oss svaga och mottagliga för andras maktutövning. Många sökare dras till sektliknande kulturer med starka känslor av samhörighet. Ofta målar ledaren upp scenarier av yttre hot för att stärka sin ställning och sluta leden bland sina anhängare. Det är i dessa miljöer som "Vi och Dom" stämningar lätt urartar till sjuka kulturer. I slutna rum utan insyn av friska ögon kan dessa maktmänniskor spåra ur totalt i sin iver att känna sig stora. Om det är en fundamentalistisk grupp så antänds ofta hatets låga för att skänka anhängarna en känsla av handlingskraft, övermakt och styrka. De som talar om "Vi och Dom" i dessa situationer skall man alltid hissa varningsflagg för....och då syftar jag inte på mig själv!
 
De svagsinta som endast känner värde i förhållande till sin omgivning kommer alltid att kämpa för starka positioner, maktställningar där de skänker sig själva större värde genom att utöva makt över andra. Ofta börjar det i låg ålder med att dessa människor ger sig på någon som är annorlunda i majoritetens ögon. Detta ger en slags legitimitet som skapar en maktställning eftersom de flesta tycker att den där idioten som inte fattar att han/hon ska bete sig eller se ut som oss andra inte riktigt förtjänar att vara ibland oss och egentligen får skylla sig själv. Det motsatta är lika vanligt, att mobbade människor som bär på mindervärdeskänslor kompenserar sin känsla av mindervärde, senare i livet, genom att trycka ned andra.
 
Offer blir till förövare!
 
 
Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography. Artistic photo gallery.
 
 
Dessa maktmänniskor är lätta att känna igen för ett tränat öga. De abnorma upplever sig själva som värdefullare än oss andra. De små och rädda bär på ok av mindervärdeskomplex som de försöker kompensera sig för. De får alla luft genom att skapa sig makt över sin omgivning. De kan aldrig motstå frestelsen att gynna sig själva på andras bekostnad eller frysa ut någon som upplevs som annorlunda eller som påminner dem om sina egna svagheter som de föraktar hos sig själva men straffar andra för.
 
När man i arbetslivet lägger större fokus på personlighet och kulturell likriktning än på kompetens och förmåga att åstadkomma resultat så tycker jag mig se strukturella rädslor som kläs i ett djupt orättvist personlighetsvärderande som håller på att bli rumsrent i vårt samhälle. För rädda människor med makt väger väldigt ofta personliga värderingar tyngre i beslutsprocesser än välgrundade faktaunderlag!
 
Fotokonst - Konstfoto - fotografiska verk - Fine art photo - Artistic photography - George Bush
 
Tydliga exempel på detta var Dick Cheney och Donald Rumsfeld med George Bush i släptåg. Invasionen av Irak har med facit i hand skapat oändligt mycket mer terrorism än vad man lyckats förhindra. Det är inte en omotiverad fråga att ställa vad dessa män egentligen ville uppnå med detta krig. Allra helst p.g.a. deras starka band till och personliga intressen i både krigs- och oljeindustrin.
 
Det är en paradox att dessa människor egentligen går runt och är rädda för sig själva men tror att andra utgör det hot de själva är! Visst var Saddam en totalitär diktator och giftmördare som förtjänade att störtas, men frågan är om han egentligen hotade världen och om världen blivit tryggare efter Bushs invasion som baserades mer på personligt tyckande än på hårda bekräftade fakta. Kryddade rapporter får alltid en stark eftersmak, allra helst om man väljer att gå i krig på fabricerade orsaker som passar ens syften. Borde det inte ligga i allas intresse att tillsätta en riktig sanningskommission och utreda hur det kunde gå så fel. Skulle det inte vara en bra grund att bygga på för fred? Är några mäns prestige viktigare än att världen kan komma tillfreds.......?
 
Artistic photography
 
Det är nästan alltid ur inre mänskliga mönster av rädslor som hoten skapas på individuell som nationell nivå. Om en rädd liten människa sitter på makten över en stor stat så har vi per automatik en stat som allt mer kommer styras utifrån yttre hot. Det ligger i sakens natur att dessa ledare alltid döljer sina rädslor bakom brösttoner av tuffhet. Trygga ledare har inte samma problematik med att skilja på inbillade eller verkliga hot eller att blåsa upp sig i onödan bakom attackerande vapenskrammel.
 
I de maktfullkomligas värld gör makthavarna inga fel! Om något går fel så ska orsakerna döljas och alla försök till att utreda orsakerna ska stoppas. Att lära av sina misstag ligger inte i dessa människors natur, utan här är det först förnekelse, sedan sökande och offrande av syndabockar som gäller.
 
Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography. Artistic photography.
 
De maktfullkomliga har inga problem med att offra andra för orsaker de själva bär skuld till. Karriärer kan saboteras bara för att den maktfullkomlige känner sig provocerad av budbärare som förmedlar sanningar som är obekväma. Att någon inte fjäskar för dem kan vara nog så hotfullt.  En otrygg maktmänniska ser avsaknad av fjäsk som ett hot medan en trygg ledare uppskattar att position inte styr beteende.
 
Att vara duktig i en mindervärdig maktfullkomlig människas närhet kan räcka för att upplevas som ett potentiellt hot som måste motarbetas, baktalas och undanröjas.
 
Att vara duktig i en abnorm maktfullkomlig människas närvaro kan antingen belönas eller bestraffas beroende på hur den maktfullkomlige uppfattar att din gärning stärker eller försvagar dennes position. Antingen blir du en eftertraktad "pärla" som snarast möjligt ska med på skeppet eller också betraktas du som en annorlunda person som inte passar in i besättningen, men det som egentligen gör dig annorlunda är att någon bedömer dig som...........annorlunda!
 
Gemensamt för denna maktfullkomliga blinda elit är att dom fullt ut tar åt sig äran för vad andra har gjort och dessutom belönar sig själva för andras arbete utan moraliska betänkligheter.
 
Fine art photo - artistic photography - Fotokonst - Konstfoto - Abstract photo
 
De maktfullkomliga tvekar inte att trycka ner andra när de känner att de har en grupp anhängare i sin rygg. De tvekar inte en sekund när de inom sin sfär har absolut makt, då börjar de till och med öppet se ned på och förnedra sina egna anhängare som de inte tycker når upp till deras egna höga nivå. Det finns ingen gräns för hur mycket de värdesätter sig själva eller inte värdesätter andra genom orsaker som etnicitet, religion, kön, klass, status, utseende, musiksmak, utbildningsnivå, dialekt, sexuell läggning o.s.v. Det finns alltid orsaker för de nödjävliga!
 
De skapar hellre nätverk som befäster maktpositioner än kunskapsspridande nätverk. De accepterar inte nya människor som tänker annorlunda än dom själva. De trivs i ett hov av människor som dyrkar deras storhet. De är ogina, missunnsamma och manipulativa under den till synes trevliga välputsade ytan och de tävlar i att manifestera sin storhet och jämför sig ständigt med andras framgångsrikhet.
 
Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.      Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.      Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.     
 
Allt detta är de själva ytterst medvetna om. De döljer sin onda natur väldigt väl, men det sipprar alltid ut ondska när de får en orsak att trycka ned eller förminska någon som de inte tycker om. De kör med brända markens taktik där de sakta men säkert krymper sina offers livsrum genom olika härskartekniker.
 
De kör med tekniker som förminskar andra, ofta osynliggör de den/de personer som de vill kränka. De talar förbi sina offer, avbryter dem utan den minsta vilja till att lyssna eller spinna vidare på vad som sagts. Sakta men säkert blir det naturligt för alla i deras närhet att behandla den/de utsatta personerna på samma arroganta sätt. Om de inte kan avfärda vad som sagts så avfärdar de individen istället, svartmålar och sprider lögner som efter hand etablerar sig som sanningar.
 
Tänk på att dessa människor alltid är beroende av andra för att känna sig stora. De skapar naturliga scener både i privat- och arbetsliv där de kan manifestera sin lyckade fasad. Det viktiga är inte verkligheten, utan det viktiga är hur andra uppfattar verkligheten. Den framgångsrika fasaden upprätthålls och får till varje pris inte krackelera. Lögnen blir till sanning och sanningen ska försvaras till varje pris!
 
Dessa personlighetsmönster blir än mer tydliga på statsnivå där ledare allt för ofta döljer sina misstag bakom stämplar av sekretess och säkerhet. Att allmänhetens eventuella förtroendetapp för statsstyret kan utgöra grund för att dölja misstag och övergrepp bakom stämplar av sekretess och säkerhet är i sig självt en paradox i en rättsstat. Att t.ex. bekämpa muslimsk terrorism genom att försvaga demokratiska rättigheter i den fria världen är ett allvarligt misstag.
 
De muslimska extremisterna ser de öppna västerländska samhällena som ett hot mot sina egna totalitära styren. De är livrädda att deras egna befolkningar ska efterfråga frihet och demokrati. Att vissa muslimska länder indirekt stödjer extremister beror på att deras gemensamma mål sammanfaller med terroristernas.
 
Muslimska extremister hatar väst utifrån religiösa villfarelser om hur heliga texter ska tolkas, de tror att väst förleder deras folk till att vackla i sina religiösa övertygelser, vilket för dom är existensiellt hotande eftersom en stor del av deras maktutövning bygger på att utöva den genom religion.
 
När det i västvärlden växer en misstro och misstänksamhet mot inhemska muslimska befolkningsgrupper som dessutom övergår till orättvisor och övergrepp mot muslimer så har ett fåtal extremister och de som stödjer dem nått sina övergripande mål......att visa att väst inte motsvarar den dröm som många muslimer tror att västvärlden är. När västvärlden förtrycker muslimer minskar trycket på demokratiska reformer i den muslimska världen och de totalitära makthavarna kan känna sig lite tryggare eftersom västvärldens vackra demokratiska fasader krackelerar i terrorns fotspår.
 
Att vinna kriget mot terrorn handlar ytterst om att vinna kampen i folks hjärtan och hjärnor. I dagsläget har vi i västvärlden inte visat prov på insiktsfulla strategiska åtgärder. Vi har förlorat intiativet i denna kamp eftersom vi hela tiden agerar reaktivt på ett sätt som spelar extremister och deras finansiärer i händerna.
 
Att demokratiska rättsstater ibland väljer att bete sig som galna diktaturer är det största säkerhetshot vi alla i den fria världen står inför. De som avskaffar demokratiska grundvärderingar för att stoppa terrorismen gör oss alla en otjänst. De springer terroristernas ärenden och sår frön för morgondagens nya totalitära samhällen där den som inte är med, är emot och alla som inte är med, ska kartläggas och leva i skuggan av alla sina förlorade möjligheter.
 
Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography. Landscape.
 
De som utsätts för denna stigmatisering blir i värsta fall det de aldrig var......bittra och hämdgiriga för alla oförätter de tvingats utstå. Vems är i så fall felet att samhällsoron tar fart? Att jobba förebyggande handlar inte om att orsaka det man är satt att förebygga! Att vara kortsiktigt effektiv säkrar heller inga långsiktiga segrar över vår nya tids största hot.......terror och miljöhot som egentligen skapas ur vår egen rovgirighet, oförmåga att agera klokt över en längre tid.
 
För mig är det fullständigt självklart att de som kränker andra människors rätt till frihet, kärlek och kreativitet är onda och omöjligt kan göra sig till talesmänniskor för Gud oavsett vilken religion de tror på. Eftersom så många människor i världen är troende så kommer maktgalningar fortsätta försöka göra sig till unika uttolkare av religiösa skrifter i syfte att höja upp sig själva och ta makten över folks fria sinnen.
 
Om vi alla inser att frihet, kärlek och kreativitet är tre heliga fundament som ska bejakas och vårdas oavsett vad maktgalna uttolkare av heliga skrifter säger så skulle ondskans hantlangare få det betydligt svårare att härska i vår värld.
 
Artistic  photography - Fine art photography. Fotokonst Gallerier Konstfoto.
 
Trots att Sverige är ett väldigt bra land att leva i så finns dessa löjligt små rädda maktmänniskor i lika hög andel här som i diktatoriska stater. Vi har bara kämpat oss upp på en högre nivå i vårt samhällsbygge. Vi har ett starkt grundlagsskydd som i hög grad efterlevs från statens sida, traditionen är god, men vi ska alla vara medvetna om det hot som vissa människotyper utgör mot oss alla. Tyvärr strävar de i väldigt hög grad uppåt i makthierarkier där hårda rationaliseringar skapat kulturer av att "sparka nedåt och slicka uppåt".
 
Vi har alla en gemensam skyldighet att driva vårt samhälle framåt.....inte bakåt där vi ger upp rättigheter som skyddar oss mot övergrepp. Om vi gemensamt vägrar bli anhängare till dessa människotyper genom att förstå hur vi ibland tillåter förtryck och reagera genom att säga ifrån så förändrar vi samhället inifrån och ut. Börja i hemmet, bland vänner, på jobbet och öva dig i att säga ifrån på skarpen när du ser någon som medvetet och på egoistiska grunder förminskar någon i sin omgivning, engagera dig för rättvisa, jämlikhet och frihet!  Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography. 
 
Själv är jag politiskt obunden, men trots det vet jag att dessa maktfullkomliga egoister finns i alla politiska läger, kanske t.o.m. i högre grad i politiken än i övriga samhället eftersom dessa egoister alltid söker sig till maktpositioner. Den politiska arenan är extra tragisk ur ett maktperspektiv eftersom många idealister som verkligen kämpar för något gott inte får tillfälle att tillämpa sin goda maktutövning p.g.a att de inte kämpat om maktpositionerna i sitt politiska parti. Jag anser att alla individer har rättigheter och skyldigheter mot sig själva och andra att stoppa maktmissbrukare i det lilla och det stora. Att våga stå upp för goda lösningar innan ondskans destruktiva konsekvenser tvingar oss att ta ställning till det som redan blivit för sent.
Fine art photography - Artistic photo - Fotokonst - Konstfoto - Fotografiska konstverk - Galleri    jorden 112 earth - Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.       Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.
 
Samma personliga egenskaper som kan mynna ut i personligt elände, våld och ondska kan likväl blomma ut till spirande helande gärningar. Allt bottnar i hur vi behandlar oss själva och andra, hur vi ser på oss själva och andra. Vilken empatisk förmåga har eller saknar vi? Vilken empati vi har mött i våra svåraste stunder? Borde vi inte alla försöka agera som den person vi vill möta i våra svåraste stunder? 
 
Det är smärtsamt att se hur politiska ideologier vägrar att befatta sig med varandras goda lösningar bara för att deras politiska motståndare kommit på en fungerande modell. Är inte det en form av blind fundamentalism?
 
Dialog borde vara lösningen på allt.....dialog fungerar överallt utom i den galnes sjuka obegripliga värld där allt tycks skrivit i sten för all evinnerlig tid. Hur hanterar vi någon som uppfattar kärleksfulla handlingar som en provokation eller tolerans som svaghet. Hur behandlar vi någon som bara vill döda oss av orsaker som knappt går att förstå? Försök känna efter hur rädd och hotad du skulle vara för att reagera med våld för att lösa dina problem. Det är denna rädsla som vissa maktfullkomliga känner och försöker utnyttja hos allmänheten som antingen är offer för reella övergrepp eller bär på känslor av att vara offer för någon eller något p.g.a. utstuderad konfliktskapande propaganda. I denna skräckresa av rädslor är hatet nästa högexplosiva hållplats.
 
Det brinnande hatet och girigheten är blinda och helt utan samvete. När dessa tillstånd gör gemensam sak blir våldet och övergreppen en naturlig livsmiljö som göder sig självt. I dessa miljöer härskar ondskan och ledarna för dessa krishärdar kan utan tvekan utpekas som onda. Kanske var de inte ondsinta från början, men kampen och valet av vapen har förändrat deras sinnen till att bli det de bekämpade. Hatet gör oss blinda inför allt som har betydelse, girigheten likaså, det tål att upprepas.
 
En fråga vi alla borde ställa oss är: Finns det någon som göder min rädsla så att den går att leva på?
 
Fotokonst - Fine art photography - violence - Good and evil.
 
Det kommer alltid finnas rovgiriga karismatiska människor som har makt och medel att rekrytera svagare individer och när de får oss att ta till våld för att lösa våra problem är det inte gudarna som blivit blinda och övergett oss där ute på slagfälten utan det är vi som överger oss själva till något vi blivit, men aldrig varit menade att bli. Våld föder våld och däremellan innan våldet besvaras ligger gränsen för varje individs förmåga till tolerans och förlåtelse.
 
Alla som hyllar och vårdar rätten till frihet, kärlek och kreativitet ska inte tveka över vilka de är och alla som kränker andras frihet, kärlek och skaparkraft ska inte heller tveka över vilka de är. Kampen står mellan oss på ett inre och yttre plan. Vi kan bli som ni är och ni kan bli som vi är, frågan är bara vilka vapen vi väljer i vår eviga kamp och hur denna eviga tvekamp förändrar oss ända in i själen.
 artistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonstartistic photography - fotokonst - fck U2 
Behovet av att kränka och förminska andra sitter alltid i ens egen litenhet eller abnorma självuppfattning. Vill vi vara små / stora eller bara bedrägligt stora utifrån position, status eller skapa fruktan och falsk respekt över vad vi kan ta oss till. Att våga stå upp mot maktgalna idioter som slår, misshandlar, våldtar och dödar har alltid varit sann heroism. Att välja samma vapen som de som slår, misshandlar, våldtar och dödar är inget annat än att ansluta sig till förtryckarna för att bli de nya tyrannerna som ska förslava och förtrycka nya offer vars vrede skall väckas och explodera i spiraler av våld. I skenet av dessa våldsspiraler blir uttrycket "Den som kastar den första stenen, är den största syndaren" mer än fullt begripligt.
 
I vår värld kastas stenar till höger och vänster i sådan omfattning att det är omöjligt att avgöra vem som började. Fokus måste därför ligga på vem / vilka som lägger ned sina stenar i en sann handling av försoning. Hur försonas man med någon som är oförsonlig...?...Jo, man sträcker ut handen i en evig gest av försoning och kämpar på tills kampen tröttar ut den oresonlige. Den som kämpar av rätt orsaker kommer alltid ha mer kraft och energi än den orättfärdige. Det är därför rättfärdigheten  alltid vinner i längden. Ytterst få av dessa kamper vinns ute på slagfälten, dessa slag kan bara ytterst vinnas inne i folks "hjärtan" och hjärnor! Alla konflikter handlar ytterst om mönster av tankar och känslor.
Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.   Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.
  Fotokonst - Konstfoto - Fine art photo        Fotografisk konst - fine art photo - artistic photography - konstfoto      Fotokonst Gallerier Konstfoto. Fine art photography.
 
Den som förstår dessa mönster av tankar och känslor har både ett övertag och nycklar till lösningar. När det är uppenbart att ena eller båda sidorna vet att de med lite god vilja skulle kunna lösa konflikten men ändå väljer att kasta bort nyckeln, vad drivs de av då?
 
I denna kamp avslöjas vem som har de riktigt ädla motiven. Vem som besitter sann äkta styrka ...... att skapa förutsättningar för människor att leva sina liv i en fri och kärleksfull miljö i ett samhälle som vilar på en hållbar utveckling med en äkta demokratisk grund. Vårt älskade Sverige är ett lysande exempel på en i grunden god stat. Framtiden kommer ställa oss inför vägval där vi tvingas ta ställning till hur vi ska lösa akuta och långsiktiga problem. När dessa beslut tas så hoppas jag att vi visar mod och inte bara låter oss styras av de som vill skrämma oss och ta indirekt kontroll över oss via scenarier av yttre hot. Om vi tvingas fatta beslut som påminner om totalitära staters kontrollbehov så hoppas jag att dessa lagar blir tidsbegränsade och årsvis omprövade och slutgiltigt föremål för folkomröstning och att allt detta fastslås när de införs.
 
fine art photography - fotokonst - konstfoto - gallerier
 
Förhoppningsvis har vi i framtiden en förändrad säkerhetstjänst som även identifierar vilka personer i maktens korridorer som utgör ett hot mot oss alla andra. En säkerhetstjänst som världen över utbyter information om sina egna regeringars felsteg i syfte att beivra maktmissbruk. En säkerhetstjänst som öppet redovisar maktens övergreppp mot sina egna eller andras medborgare så att folken får en rimlig chans att rösta bort de människor som inte företräder mänskligheten. En säkerhetstjänst som identifierar de makthavare som på egoistiska grunder slår mynt av sina positioner och utifrån egoistiska motiv gynnar en liten maktelit före de breda massorna. En säkerhetstjänst som i första hand skyddar folket och i andra hand makthavarna när någon medborgare utsätts för maktmissbruk från statens sida. En säkerhetstjänst som burar in torskar och pedofiler även om de vandrar i den absoluta maktens korridorer. En säkerhetstjänst med nya direktiv att inte tysta ned maktens eller sina egna snedsteg.
 
Vem ska tvätta bort denna blinda fläck till fungerande självkontroll?
                           
Fotokonst - fine art photo - artistic photography - konstfoto - blind spot         Fotokonst - konstfoto- fine art photography - ondskans personlighetsdrag
 
Hur ska lagar och förordningar fungera om beivrarna ibland väljer att titta bort beroende på vem som begår brott. Rovgirigheten bör definieras och kvantifieras likt vi gjort med begreppen ocker och bedrägeri. Är t.ex. krigsbrott ett rent definierat begrepp där alla som bryter mot dessa internationella konventioner kan lagföras för sina gärningar eller är det ett ensidigt begrepp som bara gäller vissa krigsförbrytare?
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som är galen i en sjuk tid där symptom behandlas före sjukdom.
 
Att rovgirigt skapa tillväxt utifrån åtgärder som utarmar jordens artrikedom och livsmiljö är inte en hållbar väg att ta sig an framtidens problem. De länder som klarar av att mobilisera stora militära styrkor borde rimligtvis klara av att börja rusta sig för att lösa jordens globala miljöproblem eller jobbar de alltjämt på ett enda stort kollektivt självmord genom massförstörelse? Är detta den lösning vi vill åstadkomma för att slippa kvävas av våra egna konsekvenser?
 
Art - Konstfoto - Artistic photography
 
Om de rovgiriga vägrar att lyssna och vidta åtgärder utifrån en enig forskarkårs varningar om en förestående global kris, vad gör vi då?
 
Hur kommer vi till rätta med maktmänniskor som totalt struntar i att jordens klimat skenar mot destabiliserande extremklimat, maktmänniskor som struntar i kommande generationer som ska leva på vår planet, maktmänniskor som bara bryr sig om sig och sitt och som aktivt motarbetar de som på vetenskapliga grunder larmar om en framtida global kris, maktmänniskor vars enda mening med livet är att agera rovgirigt för att tjäna pengar, status och makt.
 
Hur hanterar vi maktmänniskor som med ena handen vill avreglera lagar och förordningar för att rovgirigt kunna tjäna storkovan samtidigt som de med den andra handen skärper övervakningen av vanliga medborgare för att känna sig trygga. Själva vill de inte bli övervakade och granskade men de tar sig rätten att utsätta andra för det som de själva inte tolererar. De ser de hot de vill se och blundar för framtidens konsekvenser!
 
Kanske det enda framgångsrika sättet att lyckas stoppa en global miljökollaps är att skapa incitament för de rovgiriga att bli än mer rika och mäktiga genom miljösmarta lösningar. Om det enda sättet att styra stora mängder kapital till kloka sunda miljömässiga industriella lösningar är att avreglera och sänka skatterna på smarta miljötekniska lösningar, så varför inte! Reglera hårdare inom miljöförstörande marknader och avreglera för miljösmarta lösningar.
 
Varför kan vi inte skapa en global frihandelszon för en global hållbar utveckling, ett globalt skatteparadis där de som föröder vår planet kan bli den nya tidens hjältar genom att styra dessa vilsna själars älskade kapital i rätt riktning innan de driver oss utför stupets brant. Låt miljösmarta lösningar bli den nya tidens Klondyke! Det är hög tid för politiker att vakna upp, samla sig och börja fatta situationen likväl som kloka beslut innan miljökaosets konsekvenser tar över!
   
artistic photography - fotokonst - Konstfoto
 
Makt / pengar, sexualdrift och droger har alltid förfört våra sinnen. Ur dessa drifter, behov och begär kan våra existensiella drivkrafter härledas ända ner på hormonnivå. Ur dessa drivkrafter kommer mycket gott, men här kryper det också fram behärskad, kalkylerad och hämningslös ondska. En ondska som är beredd till vilka vidrigheter som helst för att skapa maktbaser genom marknader av missbruk.
 
Självutvalda egoister har alltid tagit sig rätten att bestämma över andra människors liv helt utifrån sina egna giriga behov. Behov som dessutom ska tillfredställas till varje pris oavsett kostnad i lidande eller liv, detta är rovdriftens och maktmissbrukarnas signum.
 
Att vreden sedan alltid växer i konsekvensernas spår är inget som hindrar den rovgirige, snarare tvärt om, att kväsa upprorsmakare är en gyllene chans att på ett skruvat och blodtörstigt sätt skapa hjältar bland sina likasinnade där våldet glorifieras utan tanke på konsekvenser.
 
Den maktfullkomliges svar på protester som de själva har orsakat har alltid varit.........ökad kompromisslös kontroll. Kontroll som i förlängningen orsakar mera protester och som i sin tur rättfärdigar mera kontroll tills det totalitära skruvstädet kväser all vilja till fria uttryck eller alternativt får situationen att explodera i våldsamheter.
 
Frågan är om inte alla typer av övergrepp mer eller mindre handlar om sjuk maktutövning? Makt korrumperar och måste alltid granskas! De som inte känner ett djupt ansvar över förtroendet att fatta beslut över andras liv och medel borde omgående frigöras från sina uppdrag!
 
fine art photography- konstfoto - Fotokonst
         
   
Det tydligaste symptomet på att makten blivit korrupt är när vår rätt till personlig frihet inskränks i syfte att göra oss alla tryggare. Det gör oss verkligen inte tryggare, däremot skänker det den sjuka maktutövaren en känsla av kontroll. Detta sjuka kontrollbehov bottnar inte i respekt för alla människors rätt till lika värde, rättvisa och varje människas rättighet att leva sitt liv utan insyn från paranoida makthavare.
 
När yttre fiender skapas i syfte att skrämma upp befolkningen så att samhällens kontrollapparat kan utökas genom att försvaga integritetsskyddet i lagar och förordningar, då har samhällskärnan som bygger på demokratiska frihetsbegrepp börjat ruttna inifrån och ut!
 
Att ljuga och bedra i statens tjänst är en lika ful gärning som när en privatperson lurar och bedrar någon på pengar. Det ena beivrar vi, det andra tillåter vi............vad är viktigast att beivra ur ett moraliskt och etiskt samhällsperspektiv? Lögner leder alltid till förfall.
 
De som räds sanningar lever allt för ofta på lögner och som en naturlig följd av lögner följer bedrägeri. Om detta beteende får fotfäste i maktens korridorer så stannar förbättringstakten i samhället upp eftersom brister och fel mörkas ned i syfte att dölja misstag. När lögner blir till redskap för att etablera falska sanningar så lever vi alla på ett sluttande plan.
 
Det tål att tänka på vilka det är som räds sanningen och vilka det är som straffar sanningens budbärare och varför det är så hemskt att sanningar exponeras i offentlighetens ljus. Makt har alltid varit korrumperande. När sanningar inte tål dagens ljus så har makten allierat sig med mörkrets krafter och det sorgliga är att allas vår tillvaro på ett eller annat sätt kommer fördunklas av dessa mörkermänniskor.
 
I decennier har miljömedvetna människor klassats som naiva när de varnat för att det inte är hållbart att på lång sikt fortsätta förbruka jordens resurser i den omfattning som vi gör. De har klassats som tillväxtfientliga och farliga för våra samhällen. Ofta har de behandlats som imbecilla som inte förstår vad som driver mänskligheten framåt. Det är hög tid att vi förstår vad som driver mänskligheten framåt och vilka som är naivt imbecilla om vi fortsätter att förorena den atmosfär, livsmiljö som vi är helt beroende av för att överhuvudtaget leva!
 
Hur kan ett så enkelt faktum vara så svårt att förstå för världens ledare? Kanske är det så att vi har de ledare vi förtjänar och att vi alla är idioter som inte förstår vårt eget bästa? Om så är fallet, vilket öde förtjänar vi då?
 
Artistic  photography - Fine art photography.Fotokonst Gallerier Konstfoto.
 
Ledarskapet är antingen roten till ondskans spridning eller dess grindvakt....eller båda delarna när särintressen på godtyckliga grunder sätts före moraliska och etiska principer. Det är sorgligt att se hur ondskans mekanismer kan slå rot i stora skaror av människor p.g.a. några få maktgalna människor.
 
En bra ledare får ut det bästa ur varje medarbetare. Goda ledare ägnar sig aldrig  åt utfrysning eller negativ särbehandling. Goda ledare får människor att växa i sina roller, får dem att sluta upp runt hållbara lösningar och skapar förutsättningar för alla att vara delaktiga på alla nivåer inom givna ramar. 
 
Bra ledare agerar ärligt och rakryggat. Goda ledare skapar goda kulturer med en uppriktig samarbetsanda, de spelar inte ut folk mot varandra och härskar genom att söndra där lydnad uppnås genom skräck och rädslor. De värsta ledare som finns är de som på internationell nivå härskar genom att söndra.
 
Att leda verksamheter handlar om att stå för ett tydligt engagerande budskap och förmedla visioner, principer, policies och mål på ett sätt som inte bara blir till vackra tomma ord. Att kommunicera och göra övergripande mål begripliga så att man på varje nivå i organisationen kan bryta ned övergripande mål och sätta egna mål med handlingsplaner som är begripliga utifrån ens egen arbetssituation är en bra början på ett ledarskap.
 
Dark Patterns - Fotokonst - Konstfoto - Fine art photography - Abstract photo
 
Sunt ledarskap handlar om att löpande översätta verksamhetens uppgifter till en bra enkel begriplig affärs- / verksamhetsidé, skapa goda kulturer genom sunda principer och beteendekoder samt informera, kommunicera med tydlighet.
 
Delegera ansvar och befogenheter genom tydliga roller som matchas av relevanta kompetenser och att allt detta är anpassat till verksamhetens processer.
 
Att som chef kartlägga sina processer, förstå vilken teknik och kompetens som krävs för att lösa verksamhetens uppgift, designa, utforma och utveckla sin organisation därefter, säkra kompetens och nödvändig teknik på alla nivåer, delegera ansvar och befogenheter för alla roller, är början till att behärska "ledarskapets hantverk".
 
En bra ledare förstår verksamhetens processer, behärskar kartläggning av processer, identifiering av gränssnitt, dokumentation / dokumentstyrning av rutiner och arbetsbeskrivningar, framtagning av tydliga roller med ansvar och befogenheter som flätas ihop organisatoriskt utifrån verksamhetens processer.
 
Professionella ledare förstår att utforma organisatoriska roller utifrån verksamhetens processer och anpassa dessa roller så att de samverkar med varandra istället för att överlappa varandra med otydliga gränssnitt/ansvarsområden. När gränssnitt mellan olika förädlingssteg i processerna är otydligt definierade uppstår alltid tjafs och revirpinkande. Om detta revirpinkande fortgår under en längre tid sätter det sig en kontraproduktiv kultur i organisationen. En kultur som dessutom riskerar att sprida sig till andra gränssnitt och i slutändan förgifta hela verksamheten eftersom alla bara tänker på sitt och de sina utan en tanke på verksamhetens gemensamma mål och uppgifter.
 
Vakna ledare förstår att anpassa processer och roller i takt med tiden när kundernas behov eller förväntningar, ny teknik eller kompetens kräver nya lösningar.
 
Fotokonst - Randiga rutiga skäl av mönster - Konstfoto
 
Gott ledarskap handlar om att processorienterat arbeta med strategiska planer som bryts ned till handlingsplaner på varje nivå i organisationen. Att aktivt satsa på kompetensutveckling anpassade till processernas kompetensbehov så att roller, ansvar och befogenheter med fördel kan delegeras ut till alla i organisationen. Att skapa och bidra till en öppen kultur där fel och brister inte döljs, utan där problem tas upp i syfte att lära och skapa förbättring.
 
Att göra detta på alla nivåer i organisationer, få alla chefsnivåer att agera på samma processorienterade arbetsätt skapar en kraft i verksamheten som blir självbärande i alla delar. Om alla rollinnehavare ges tillfälle och möjlighet att utvärdera och förbättra sitt egna arbetsinnehåll tillsammans med medarbetare och arbetsledare så pågår det ett ständigt förbättringsarbete där produkter och tjänster, processer och roller ständigt anpassas till nuet.
 
Stora omorganisationer och effektiviseringskampanjer är egentligen bevis på att organisation och processer går i otakt och att ledarskapet misslyckats i att vitalisera verksamheten över tiden. Att löpande utvärdera och förbättra verksamheten på alla nivåer genom ett delegerat förbättringearbete skapar alltid en robust självgående organisation som är rustad för att lösa sin uppgift över tiden.
 
Detta är processorienterat ledarskap i korta ordalag, dock med vissa upprepningar för att hamra in budskapet att det är i ledarskapets dagliga hantverk som det avgörs hur väl en ledare lyckas i sitt ledarskap.
 
Fotokonst - Konstfoto - Fine art photography - Abstract photo - Det goda ledarskapet
 
Ledarskapet är helt centralt för hur våra livsförhållanden utvecklas. Våra ledare är helt avgörande för vilken livsmiljö vi alla lever i. Alla påverkas vi av vilka ledare vi har och vilken slags maktutövning de väljer att tillämpa!
 
När ledarskapet fjärmar sig från de människor de är satta att leda och mera fokuserar på att befästa sina positioner i rådande maktstrukturer så finns det alltid en stor risk att ledarskapet mynnar ut i Galjonsfigurer som vackert hänger i fören utan kontakt med navigationsutrustning eller roder. Ledarskap som enbart handlar om status och maktsymbolik är inte friskt på något sätt och borde behandlas därefter.
 
Liknelsen att befinna sig på ett manöverodugligt skepp är inte helt olik den känsla av vanmakt som ansvarsfulla människor känner i närheten av dessa inkompetenta ledare. De ansvarslösa skiter i allt och alla utom i sig och sitt. Dessa människor agerar mera som groupies runt makthavare med ett enda syfte....att bli en del av den härskande makteliten.
 
När de ansvarsfulla försöker agera för att få en "skuta i sjönöd" på rätt köl utmålas de ofta som kuppmakare som hotar verksamheten. De maktgalna likställer alltid organisation och verksamheten med rådande maktstruktur. Att de inte kan skilja på maktstruktur och verksamhet är ett tydligt signum av maktfullkomlighet. Att likställa sin egen överlevnad med överlevnaden av det man är satt att leda blir lite som galna föräldrar som dödar sina egna barn för att de själva krisar. Det är grova ord men dessa ledare finns i oroväckande hög andel, vi brukar kalla dem för bolagsplundrare men jag anser dem vara värre än så.......De bär på ondskans personlighetsdrag!
Fotokonst - Konstfotografi - Konstfoto - Fine art photo - Artistic photography
 
De ledare som inte är upplysta nog att behärska ledarskapets goda hantverk kan aldrig bli goda ledare oavsett vilka lysande eller karismatiska personer de än är.
 
Tyvärr handlar ledarskapsutveckling av gammal tradition väldigt mycket om psykologi, hur man får olika slags människor/personlighetstyper med sig. Diktatorer härskar genom skräck och rädslor. Dåliga ledare rör sig från att härska genom att skapa skräck och rädslor till att utstuderat dupera sin omgivning till att göra som man säger. Disciplinerande straff och belöningar är inte ovanliga i dessa miljöer. Det finns t.ex. kurser i hur man som ledare hanterar "besvärliga människor". Att dessa "besvärliga människor" oftast är djupt engagerade i sina arbetsuppgifter och besitter en inre vilja till att förbättra arbetsinnehåll och processer går tyvärr ofta dessa ledarskapsutvecklare förbi. Här behandlas symptom före sjukdom. Att ledaren inte klarar av att skapa förutsättningar för engagerade människor att verka i ändamålsenliga roller nämns knappt, fokus läggs på behandling av symptom, d.v.s. de problem som chefen upplever är problem.
 
Många ledarskapsutvecklare saknar kompetens i vad som egentligen är ledarskapets hantverk. De saknar kunnande om vad som organisatoriskt och operativt krävs av en chef utifrån ett processorienterat perspektiv och saknar därför möjlighet att i grunden hjälpa inkompetenta ledare. Däremot får de dessa ledare att känna sig lite bättre till mods för stunden. Det är därför denna bransch är så stor och växer. Genom att tillfälligt få dåliga ledare att känna sig lite bättre till mods så kommer de garanterat tillbaka som kunder när situationen så kräver.
 
Ledarskapsutvecklare missar ofta att utgå ifrån den verksamhet som en chef är satt att leda. De förstår inte att de i stort sett måste göra en revision av chefens verksamhet innan de kan sätta sig in i chefens problematik, därför saknar de reella insikter hur man på systematiska grunder skapar ett kreativt och dynamiskt arbetssätt genom att i första hand behärska ledarskapets hantverk och i andra hand dess psykologiska redskap som krävs för att lösa relationsmässiga störningar. De inser inte fullt ut att relationsmässiga störningarna oftast uppstår i miljöer av vanmakt där alla möjligheter till påverkan kvävs av några få totalitära individer som missbrukar makt.
 
Dessa kvasiutvecklare har inte kunskap om hur man lär ut kartläggning av processer, identifiering av gränssnitt, dokumentation / dokumentstyrning av rutiner och arbetsbeskrivningar, framtagning av tydliga roller med ansvar och befogenheter som flätas ihop och bildar en organisation utifrån verksamhetens processer. Allt detta som måste fungera för att det inte ska börja pysa av missnöje. Tyvärr fokuserar ofta dessa ledarskapsutvecklare på själva "pysandet" och missar totalt orsakerna till varför det pyser av missnöje eller ineffektivitet.
 
I analysen av "pysandet" hamnar fokus på de människor som tydligast signalerar att de inte är nöjda med sin arbetssituation. Det är dessa människor som egentligen visar mod och ger uttryck för att något är fel i organisationen som chefen handleds i att bemöta och hantera. Det är dessa människor som egentligen är offer för dåligt ledarskap som blir utmålade som problemet!
 
Konstfoto - Fotokonst - Fine art photography
 
De flesta ledarskapsutvecklare tar ofta chefers problem på större allvar än de problem som chefer själva orsakar. Detta får till följd att man allt för ofta ägnar sig åt symptomlindring istället för att skapa förutsättningar att bota sjukdomen och det är snarare så att dessa verksamhetsutvecklares metoder håller dåliga ledare under armarna och stärker dem i deras uppfattning att det inte är deras fel att det är spänningar, stress och problem på arbetsplatsen.
 
Självupptagna ledare talar ofta hellre om sitt eget lidande, självuppoffrande beteende och alla otacksamma problemskapare än om sin egen del i vad som sker. De missar totalt att människor måste förhålla sig till dem på ett enkelriktat sätt och vad denna enkelriktade kommunikation egentligen skapar för problem.

 

Att missa vad ledarskapets hantverk går ut på och försöka bota symptom före sjukdom är ett underbetyg åt en viss typ av ledarskapsutveckling som tyvärr är överrepresenterade på marknaden.
 
Allt för ofta verkar det som att många ledare egentligen drömmer om att  stå på en scen inför publik, uppträda och bli dyrkade som stora ledare/artister? 
 
För många chefer med självupptagna personlighetsmönster är det inte lika "sexigt" att förkovra sig i metodik för att leda genom processorienterat ledarskap som det är att lära sig psykologiska kunskaper som gör att de kan bli effektiva domptörer som behärskar den mänskliga naturen genom att spela på våra djupt rotade flockinstinkter. Organisationer som styrs av dylika ledare tenderar att i högre grad rekrytera unga formbara individer som är lättare att domesticera in i den härskande kulturen.
 
När det handlar om verksamhetsutvecklare med allvarliga kompetensbrister i processorienterat ledarskap (vilka frodas på marknaden) är det nog så enkelt att det är chefernas efterfrågan som styr tillgången på marknaden!
 
Konstfotografi - Fotokonst - Konstfoto - Fine art photo - Fine art photography
 
Problemet med karismatiska självupptagna ledare är att de hellre stjäl energi från den egna organisationen istället för att berika den. De begränsar sin omgivning på självbestämmanderätt, de delar ut ansvar men är otydliga med vilka befogenheter som följer med ansvarsområdena. De klarar inte av att översätta kundernas förväntningar och krav till behov av teknik och kompetens i verksamhetens processer. De har totalt missat vad ett processorienterat ledarskap ställer för krav på verksamhetens ledare.
 
Dåliga ledare tycker helt enkelt att det är tråkigt att ta sig an dessa uppgifter på ett systematiskt sätt, de vill hellre styra fritt utifrån eget huvud och om alla gör som chefen säger så kommer det att gå bra. När det inte går som chefen vill så är det alltid någon annans fel, någon som inte gjort som chefen vill.
 
Där chefens nyckfulla vilja är lag klarar sig nog tankeläsare bäst. I dessa chefers närvaro blir medarbetare ofta ängsliga och står hellre på tå inför chefen än inför sina arbetsuppgifter. Dessa chefer förstår inte att deras självupptagna ledarstil är hämmande och i längden alstrar allvarliga strukturella problem som kommer kräva krishantering på ett eller annat sätt. Detta gäller för såväl statsstyren, företag som för ideella organisationer och föreningar.
 
Dåliga chefers ledarstil bygger alltid upp sårbarheter. De har ofta en tendens att bygga upp verksamheter på självuppoffrande nyckelpersoner. Om någon av dessa nyckelpersoner skulle lämna verksamheten står verksamheten inför allvarliga problem. Ledare som vill härska bygger nästan alltid in en större risk i verksamheten p.g.a. deras ledarstil. De är ofta dåliga på att systematiskt jobba med kompetenskartläggningar och kompetensutveckling i syfte att säkra och täcka upp viktiga funktioner. I deras värld är det dom själva och deras utvalda påläggskalvar som står i centrum och har betydelse, inte verksamheten i övrigt. Det är nästan som om de njuter över att göra sig själva och de sina till oumbärliga på ett överdrivet sätt. Dessa ledare tar verksamheter som gisslan för sina egna storslagna behov. Hutlösa bonusprogram, avgånsvederlag och pensionsförmåner för en liten maktelit är inte ovanliga i dessa chefers närvaro.
 
 
Fine art photography - Fotokonst - Konstfoto
 
Bevare oss för ledare som på "Stasimaneér" sätter sig själva i centrum likt spindeln i nätet med sjuka angiverisystem som enbart reagerar på organisationens eller yttervärldens akuta signaler utan systematiska arbetssätt eller underbyggda fakta för att leda, styra och följa upp sin verksamhet. Ovanstående gäller för statsstyren, företag och alla slags organisationer i varierande form.
 
Utan tvekan så får vi de ledare som vi förtjänar.....men det behöver inte bli sämre med ledare som initialt känner tvekan inför sin uppgift p.g.a. insikter om uppgiftens komplexitet!
 
Förhoppningsvis kommer chefsrekryterare i framtiden lära sig mekanismerna i "Ledarskapets hantverk" och förstå hur viktigt det är att utifrån de produkter och tjänster man producerar sätta verksamhetens processer i fokus och utforma organisationen därefter. Ledare som härskar enväldigt är ofta väldigt effektiva och når goda resultat på kort sikt, men de är definitivt inte goda ledare som skapar långsiktigt hållbara lösningar. De är snarare regida ambulerande krishärdar som på ett eller annat sätt kommer att avslöjas av sina egna konsekvenser!
 
Tyvärr blir de ofta i hög grad ondskans hantlangare eftersom de genom sin självupptagenhet i sin maktutövning kväver andras kärlek, kreativitet och frihet till sina jobb. Om ett självupptaget ledarskap härskar över en stat så kväver de på ett eller annat sätt alla medborgares villkor för att vara fria, kreativa eller kärleksfulla.
 
 
Fine art photo - Fotokonst - Konstfoto
 
 
OBS! Denna text skrevs långt före folkupproren i arabvärlden.
Trots att texten är gammal så tror jag att den tyvärr alltid på
något sätt kommer vara aktuell p.g.a. våra mänskliga mönster
 
Måste också nämna att tidigare när endast min fotokonst presenterades på webbsidan så fick jag mängder av spam och affärserbjudande samt kinesiska inbjudningar till fotomässor. Efter att jag skrev denna text så kommer det inga mail längre från Kina......min sida är antagligen blockerad i Kina, vilket på sätt och vis känns trist, men för er som vill ha ett effektivt spamfilter, skriv ett frihetsmanifest och slå vakt om våra mänskliga rättigheter!
 
Länk till Startsida

 

FOTOKONST - KONSTFOTO - GALLERIER - KONSTFOTOGRAFIER - FOTOKONST